Our newest innovation

TOMORROW'S KNITS

  • SUPER FINE
  • 100% RECYCLED
  • WARDROBE CLASSICS

Wij staan voor 100% circulair & dichtbij geproduceerd

Wij willen de textielindustrie circulair maken door de kleding afvalberg te verkleinen, waardevol materiaal nieuw leven te geven en zoveel mogelijk bedrijven en consumenten te ondersteunen en inspireren om mee te doen.

Wij doen dit door continue product ontwikkeling en goede samenwerking met onze partners, waarbij we lokale textiele reststromen omzetten naar mooie, nieuwe fashion- en interieurproducten. Zo wordt afval weer grondstof en sluiten we samen de loop.Met onze circulaire keten, geven wij afgedankt textiel een tweede leven.

OVER ONS

Onze ambitie: de duurzaamste trui van de planeet maken

Sorteren van lokaal ingezameld textiel

Vervezelen en spinnen

Produceren