Onze Partners

Wij willen met ons merk Loop.a life de transitie naar een circulaire en duurzame textielindustrie stimuleren. Dit is geen eenvoudige opgave, omdat het gaat om innovatie en marktontwikkeling. Wij kunnen dit alleen met betrokken partners uit de hele keten, van inzamelaar tot consument. Hieronder lees je wie onze partners en belangrijkste netwerken zijn en op welke wijze we samenwerken.Wij geloven sterk in een 'local4local' samenleving. Dichterbij en circulair produceren zodat processen transparant en controleerbaar zijn. Het is een bijkomende ambitie voor ons om de lokale maakindustrie te stimuleren. Op deze manier kunnen we samen van onze eigen reststromen textiel nieuwe grondstoffen en mooie eindproducten maken. Goed voor onze planeet, goed voor onze economie, goed voor ons allemaal.

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL gelooft in bedrijven met een primaire maatschappelijke missie. Wij werken al vanaf het eerste uur samen met deze organisatie, die sociale ondernemers op diverse vlakken adviseert. Nog belangrijker om te noemen is dat zij een brug slaan met de overheid. Zij streven een lange termijnvisie na, die gericht is op een transitie naar een nieuwe economie. Zij zien de behoefte van herkenning én erkenning van sociale ondernemingen en zijn actief betrokken bij het bieden van een juridische status aan partners, waardoor een wettelijke verankering van sociale ondernemingen ook mogelijk wordt. Ook wij geloven hier sterk in. Wij zijn ook een Social Enterprise, zo sorteren wij nog een groot deel van het textiel met de hand en doen dit vaak met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Leuk om te weten is dat wij vermeld staan in het boek ‘Zaken die je raken’ en dat medeoprichter Mark Hillen één van de eerste kopers van onze trui is.

Amsterdam Made

Loop.a life is lid van Amsterdam Made, een community die bestaat uit meer dan 150 hoogwaardige lokale maakbedrijven die gevestigd zijn in Amsterdam. Er is een deskundige jury die bepaalt of je lid mag worden van ‘Amsterdam Made’. Loop.a life is als lifestyle merk onderdeel van het circulair textielbedrijf Brightloops. Ons kantoor zit in Amsterdam en vanuit de Metropoolregio Amsterdam voeren we ons bedrijf: hier ontwerpen we onze collectie en ontwikkelen wij nieuwe producten en gerecyclede garens. Onze productieketen start in deze regio met het sorteren van het ingezamelde afgedankt textiel en het aansturen van de regionale keten. Wij vinden Amsterdam Made een mooi initiatief dat een podium biedt aan de lokale maakindustrie waar wij graag onderdeel vanuit maken.

Stichting DOEN

Stichting DOEN is één van de financiers van Brightloops | Loop.a life. Als financier helpt DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (groen), iedereen mee kan doen (sociaal) en kunst en cultuur een centrale plaats innemen (creatief). DOEN biedt support aan bedrijven met een impact ambitie. Ze zeggen dit niet alleen, ze doén dit ook. Vanuit Brightloops zijn we trots op de prettige samenwerking met DOEN en dragen hen ook echt een warm hart toe. Zij ondersteunen mensen die risico’s durven nemen om niet alleen hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen, maar ook staan voor transitie in de sector of keten die noodzakelijk is voor de maatschappij en onze planeet.

Impacthub

Impacthub is het grootste netwerk voor impact bedrijven ter wereld en bedoeld om startups en scale-ups verder te helpen door het bieden van een accelerator programma, workshops en een aantrekkelijke netwerk- en werkomgeving. Loop.a life heeft meegedaan aan het ‘investment ready programma’, een zeer dynamisch en leerzaam traject waarin wij gekoppeld werden aan een groep ondernemers die zich allen bezighouden met duurzaamheid met als doel om hun business case aan te scherp en financiering op te halen. Voor ons een heel succesvol traject. Nog steeds zijn wij intensief betrokken bij het netwerk.

Wieland Textiles

Dit innovatieve sorteerbedrijf koopt en sorteert gebruikt textiel van HVC en Leger des Heils. Wieland Textiles is één van de grootste textiel sorteerders in Nederland en is al vanaf dag één onze vaste partner. De samenwerking is begonnen ten tijde van het ‘Recyclelab’ van oprichter Ellen Mensink samen met een groep studenten. Eigenaar Hans Bon is onze kennispartner over materiaalstromen en we werken samen aan oplossingen om de textielketen te sluiten. Onderdeel daarvan is het innovatieproject ‘de smart Fibersort’, een innovatie sorteermachine waar Bon al tien jaar aan werkt en die recent de eerste batch gesorteerd textiel voor ons heeft afgeleverd.

It Erfskip 

It Erfskip X Loop.a life = Fryske trui

Loop.a life heeft in 2018 in samenwerking met it Erfskip de Fryske trui (en vest) ontwikkeld. In samenwerking met Omrin, Gemeente Leeuwarden, Rabobank, Leger des Heils, de provincie Friesland en Thialf werden unieke circulaire truien en vesten gelanceerd ter ere van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Stichting It Erfskip is een Fries Social Design Lab dat duurzame producten ontwikkelt door op sociale wijze mensen en organisaties samen te brengen. De producten staan voor de Friese cultuur en natuur en worden gemaakt van lokale en hernieuwbare grondstoffen. Hiermee willen zij bijdragen aan de bewustwording van de echte waarde van productie. Deze visie is volledig in lijn met onze visie.

United Success

Ellen, oprichter/ eigenaar van Brightloops I Loop.a life is lid van United Success, een wereldwijd netwerk voor vrouwelijke ondernemers. Een vrouwen netwerkclub heeft zakelijk gezien enorm potentieel omdat vrouwen meer intrinsiek bewogen zijn om hun kennis, tijd en energie met elkaar te delen. Ellen ervaart deze kracht die vrouwen elkaar geven tijdens elke maandelijkse bijeenkomst. Zij vindt het waardevol, inspirerend en motiverend om te zien hoe vrouwen hun eigen business runnen en steeds weer het beste in elkaar naar boven willen halen. Belangrijke lessen neemt ze mee in haar uitdagende reis die het duurzaam ondernemerschap is.

NRC

Naast het bieden van journalistieke inhoud biedt het NRC een zorgvuldig gekozen selectie verantwoorde producten aan die haar doelgroep aanspreekt. Dit doen zij in hun eigen webshop en ondersteunen dit middels advertenties in de papieren of digitale krant. Zo ook de circulaire kleding van Loop.a life die blijkt goed aansluit bij de duurzame en kwalitatieve ambities van NRC en hun doelgroep.

NDC mediagroep

De NDC mediagroep staat met haar crossmediale portfolio in verbinding met 2 miljoen Noordelingen in de provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe en Flevoland. Wij hebben al geruime tijd een nauwe samenwerking met NDC. Zo zijn zij uiteraard betrokken geweest bij de lancering van de Fryske trui, een samenwerkingsproject van Loop.a life, ’t Erfskip en de provincie Friesland. Ook verbinden wij ons regelmatig aan lokale initiatieven die vaak een relatie hebben met buitensport of water. Wij gebruiken geen water en geen verfstoffen in ons productieproces, omdat wij intensief watergebruik en watervervuiling door de textielindustrie tegen willen gaan. Vanuit die gedachten ondernemen wij met onze Noordelijke partner allerlei water gerelateerde events in het kader van zeilen, schaatsen en andere buiten sporten.

Warmetruiendag – Klimaatverbond Nederland

Klimaatverbond Nederland is al sinds 2007 initiatiefnemer van de klimaatactie ‘Warmetruiendag’ en gaat hiermee jaarlijks in februari de energieverspilling te lijf. Het motto ‘verwarm jezelf en niet de aarde’ spreekt ons enorm aan. Daarom hebben we samen met projectleider Anne-Marie Pronk in 2018 onze eerste crowdfunding actie gelanceerd, die we hebben gekoppeld aan deze belangrijke dag. Onze wollen truien zijn immers ‘3 x duurzamer’: 1. wij voorkomen verbranding van textielafval, 2. wij hebben een super duurzame productie en 3. als je een lekkere warme trui draagt kan de verwarming een graadje lager. Zo is het bij ons op kantoor elke dag ‘Warmetruiendag’ en bezuinigen we op de energierekening én natuurlijk het klimaat.

Enschede Textielstad

Enschede Textielstad is een industriële weverij en gebruikt alleen natuurlijke, lokale en gerecyclede garens. Samen met oprichter Annemiek Koster hebben wij met onze garens nieuwe weefsel ontwikkeld die prachtig waren en waar wij in de toekomst graag mee door willen. De weverij is opgericht met als missie om transparantie terug te brengen in de textielketen en het textielambacht in Enschede weer nieuw leven in te blazen. Daar is de stad immers ooit groot mee geworden. We omarmen de visie en ambitie van Annemiek om de Nederlandse textielindustrie een boost te geven door lokaal duurzame stoffen te weven.

Change Club

Onze oprichter en eigenaar Ellen Mensink is member van De Change Club. Dit is een coöperatie van succesvolle groeiondernemers, die tijd en geld steken in elkaars wereld verbeterende initiatieven. Zij geloven in ondernemers die purpose en profit willen combineren en een businessmodel bedenken dat een reële winst genereert die niet ten koste gaat van die impact. Een hoger doel nastreven, gericht op een betere wereld, impact en systeemverandering. Dit sluit naadloos aan bij onze visie en strategie en daarom is de Change Club ook een fijne partner. Momenteel heeft De Change Club 5 speciale deelnemingen in bedrijven en daar is Loop.a life er één van. Met hun kennis, netwerk, ervaring en investering helpen zij ons om het groeitempo van onze onderneming te vergroten.

Omrin

Omrin is de grootste afvalverwerker in Friesland en heeft een vernieuwende circulaire aanpak. ‘De naam Omrin’ betekent Fries voor ‘Kringloop’. Zij verzamelen afval in van ruim 180.000 huishoudens in 16 Friese gemeenten, 3 Groningse en ruim 7000 bedrijven. Ze zetten alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Wij hebben een gezamenlijke passie voor het sluiten van kringlopen en willen daarin vooroplopen als netwerker in verschillende productketens. Tijdens het project ‘De Fryske trui’ heeft Omrin een waardevolle bijdrage geleverd. Wij hebben vanaf de start samen het project mogelijk gemaakt om van de oude lokale truien en lokaal vlas de 1e circulaire Fryske trui en vest te maken in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad.

Leger des Heils ReShare

LdH is marktleider op het gebied van textielinzameling en verwerkt textiel onder andere voor haar eigen tweedehands winkels, de Reshare Stores. Hun motto: zonder winstoogmerk meerwaarde creëren voor mens en milieu. Daarom zijn zij een belangrijke partner voor ons. Al eerder hebben wij met hen samengewerkt met een grote sorteeractie voor onze collectie. Inmiddels hebben we ook de krachten gebundeld met onze andere partners zoals Wieland Textiles en de gemeente Zaanstad. Deze samenwerking is een belangrijke stap op weg naar een volledig circulaire textielketen. Het doel is om de groeiende lokale afvalberg van textiel te verwerken tot hoogwaardige circulaire eindproducten. Simon Smedinga van Leger des Heils - ReShare ziet grote kansen in samenwerken: “Wij zamelen textiel in vanuit onze missie om voor mens en milieu te zorgen”.

Sustainable Fashion Gift Card

De Sustainable Fashion Gift Card is de eerste giftcard ter wereld gericht op duurzame mode. Samen met meer dan 50 andere Fashion Pioneers zijn we aangesloten bij deze community die sinds april 2020 live is gegaan. Oprichter Nanette Hogervorst reikt hiermee een concrete tool aan om verduurzaming van de industrie te bevorderen. Immers, alle deelnemende merken, winkels en platforms bieden gegarandeerd een duurzaam product. Voordat je als duurzaam merk, winkel of experience toegelaten wordt, dien je immers eerst een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Oprichter Nanette zet zich met haar fashion platform Our World al sinds 2017 in voor een duurzame mode-industrie en kent alle oprichters van de deelnemende merken persoonlijk. Wij omarmen dit geweldige initiatief dat voor consumenten de zoektocht naar eerlijke en duurzame kleding een stuk makkelijker heeft gemaakt.