Circular Wall of Fame

Gefotografeerd in een 100% circulaire Loop.a life trui staan onze changemakers op onze Circular Wall of Fame.

Ter info nog even kort de definitie van circulair textiel: Hergebruiken (bijvoorbeeld recyclen) van textiel zodat het binnen de keten blijft en we geen nieuwe grondstoffen hoeven te gebruiken, of het gebruiken van ‘afval’ als grondstof. Dat kan bijvoorbeeld ook ander afval zijn dan textielafval. Bij voorkeur binnen een zo klein mogelijk cirkel om zo ook onnodige milieu-impact te voorkomen. Waste is no waste until we waste it!

Jacqueline Marian Cramer is een Nederlands wetenschapster en voormalig politica. Als minister heeft Jacqueline Cramer een aantal wetten tot stand gebracht waaronder de Wet luchtkwaliteitseisen (2007). Ook heeft zij als coördinator van het kabinetsbrede klimaatprogramma een aantal convenanten gesloten met werkgeversorganisaties over energiebesparing, duurzame energie en het beperken van de uitstoot van kooldioxide. Zelf heeft zij met het project Lokale en Regionale Klimaatinitiatieven bijgedragen aan een heropleving van klimaatprojecten en aandacht voor duurzaamheid bij gemeenten, bedrijven en particulieren. Daarnaast heeft ze prioriteiten gegeven aan de verschuiving van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid en producthergebruik.

Hans Bon werd in 1997 compagnon en mededirecteur van Wieland Textiles (Wormerveer). Hij ontwikkelde het bedrijf tot een moderne, duurzame onderneming die de sortering en verkoop van tweedehands textiel tot kunst heeft verheven.

Marjan Minnesma is een Nederlands milieu-activiste en directeur van de Stichting Urgenda. Minnesma is opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof en ontwikkelde zich in de eerste decennia van de 21e eeuw tot een van de boegbeelden van het streven naar een energie-transitie in Nederland.

Francisco van Benthum

Francisco is een Nederlandse modeontwerper die eind 2014 samen met Alexander van Slobbe het label Hackedby oprichtte. De ontwerpers nemen restpartijen van fast fashion giganten (zoals H&M, Zara en Primark) als uitgangspunt voor hun collecties, die zij vervolgens customizen tot een nieuw product.
Aardig om te weten is dat Francisco als designer in 2019 heeft meegewerkt aan de professionalisering van onze collectie.

Claire Teurlings

Claire is Challenge lead Circulaire Economie bij Amsterdam Economic Board.  Vanuit de Amsterdam Economic Board kiest ze voor een integrale marktgerichte aanpak,
waarbij ze erop gericht is om aangesloten gemeenten goed samen te laten werken met bedrijven en instellingen om circulair textiel op de kaart te zetten.
Als mede oprichter van Circular IQ en voormalig lid van de Cradle2Cradle Product advisory board weet ze heel goed wat er nodig is en wat bedrijven motiveert.

Lonneke Verbunt

Lonneke had het lef om 8 jaar geleden als een van de eerste retailers te starten met een winkel met alleen duurzame merken: Brandmission (in Haarlem en Amsterdam). Vanuit een super zakelijke, maar authentieke drive maakt zij keuzes pakt zij door door waar vele retailers afhaken of het loodje leggen. Chapeau!