Loop. a life uitgekozen voor het Investment Ready Program van de Impact Hub Amsterdam.

Loop. a life uitgekozen voor het Investment Ready Program van de Impact Hub Amsterdam.
Goed nieuws! Wij zijn geselecteerd voor het Investment Ready Program van de Impact Hub Amsterdam: een community van impact ondernemers, frontrunners en changemakers.
Samen met elf andere duurzame ondernemers zijn wij uit 200 aanmeldingen gekozen voor dit veelbelovende programma en worden wij hierbinnen voorbereid op het aantrekken van investeringsgeld om daarmee onze circulaire en duurzame ambities te kunnen realiseren. Heel spannend dus!
De Impact Hub Amsterdam ondersteunt ondernemers vanaf ideevorming tot en met het internationaal opschalen van hun onderneming. Dit doen zij door een sterk netwerk te bouwen, evenementen te organiseren, werkplekken te bieden en acceleratie programma’s te ontwikkelen. Alle deelnemende ondernemers zijn ervaren en startend, waarvan het product of de technologie zich al in de praktijk heeft bewezen. Het uiteindelijke doel van de participanten is het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie en daarmee een duurzame samenleving.
Het Investment Ready Program is erop ingericht dat deelnemers zich verplaatsen in de schoenen van investeerders en op die manier ook naar de eigen onderneming gaan kijken. Aan het eind van dit traject presenteren alle gegadigden aan investeerders en fondsen. Het programma is in samenwerking met ING Nederland Fonds georganiseerd voor Nederlandse innovatieve, duurzame ondernemers met een bewezen product, die groeiambities hebben en die op zoek zijn naar een investering. De begeleiding bestaat uit betrokken partners van de Impact Hub, experts en impact investeerders.
Wij kijken er erg naar uit om deel te nemen aan dit programma om onze groeiambities te realiseren. 
Wil je meer weten over de werkzaamheden van de Impact Hub Amsterdam, bezoek dan hier de website.

RELATED ARTICLES