WvTT Podcast: Je kan het toch gewoon recyclen?

WvTT Podcast: Je kan het toch gewoon recyclen?
Om aandacht te vragen voor de Week van Tweedehands Textiel ging Thamar Keuning van Leger des Heils Reshare voor haar WvTT Podcast in gesprek met Ellen Mensink!

Beschrijving van de aflevering

De afvalberg groeit: fast fashion zit in haar gloriejaren en de hoeveelheid afgedankt textiel neemt toe. Dit terwijl de kwaliteit afneemt. En dat is geen houdbaar systeem. Met het oog op de toekomst moet de textielketen circulair worden. Hierin is het hergebruik van textiel, dus tweedehands textiel, key! Alle onderdelen van de keten hangen hier echter in samen: van productie tot recycling. Daarom een Week van Tweedehands Textiel: om aandacht te vragen voor het groeiende probleem én de oplossingen.


Leger Des Heils Reshare


Ieder jaar gooit een Nederlander zo’n 17 kilo kleding in de vuilnisbak. Dat zijn meer dan drie vuilniszakken vol! Zonde, want je kunt nog zoveel doen met tweedehands kleding. Daarom zamelt het Leger des Heils al meer dan 100 jaar gebruikte kleding en textiel in onder de naam ReShare: opnieuw delen, dat is wat wij willen. Het welzijn van de naaste en de zorg voor het milieu, zijn de belangrijkste drijfveren van ons werk. 100 jaar geleden streden wij al voor een eerlijke omgang met mens en milieu. Die strijd blijven wij voeren.


RELATED ARTICLES